tipos de ortodoncia

Tipus d’ortodòncia

L’ortodòncia és dels tractaments odontològics més emprats per millorar la simetria, mossegada i la salut bucodental en general. Aquesta tècnica ha evolucionat amb el temps per oferir millors resultats en menor temps. De manera general, podem dir que hi ha dos tipus tipus d’ortodòncia: Fixa i removible . A més a més, en tots dos casos també té diferents tècniques o modalitats que s’adapten al cas específic del pacient o els seus gustos a nivell d’estètica.

Ortodòncia fixa

La més utilitzada, la que tots coneixem. Aquí s’utilitzen brackets i filferros. És una tècnica que consisteix en la fixació de les primeres dents amb ajuda dels filferros per mantenir-los tensos. L’ortodòncia fixa es divideix en dos grans tipus:

Ortodòncia externa

Com el seu nom ho indica, aquí els brackets es fixen a la part externa de cada dent, per la qual cosa queden visibles. Són els més utilitzats, especialment en quadres de nens i joves. A més, són els més barats en comparació dels altres tractaments disponibles. Tot i això, cal destacar que per als que busquen passar una mica més desapercebuts, aquesta potser no sigui l’opció indicada.

Ortodòncia lingual

A diferència dels anteriors, aquí els brackets es fixen a la cara interior de cada dent, per la qual cosa la superfície exterior queda completament lliure. Per als qui no volen tenir aquest tipus d’aparells de manera visible, aquesta és l’opció indicada i resulta igual d’eficient.

Ortodòncia removible

Aquesta és molt menys comuna o potser n’has sentit poc. Està dividida en dos tipus:

Ortodòncia per a nens

Es tracta d’aparells que estan fets a partir de materials acrílics i que són instal·lats als molars amb ajuda de petits ganxos. Estan recomanatsespecialment per a nens a partir dels 7 anys d’edat, amb indicacions d’usar-los per dormir i almenys durant sis hores al dia. Per descomptat, com més temps els portin, més resultats es podran veure en períodes curts.

Ortodòncia invisible

És el més modern pel que fa a tractaments d’ortodòncia. Es tracta d’una espècie de fundes o fèrules fetes a partir de silicona. Amb la ortodòncia invisible amb prou feines es nota quan es porten posades. A més, el pacient les pot retirar fàcilment sense que li generi algun inconvenient. Estan fetes a mida exacta del pacient, amb una fèrula per a la part superior i una altra a la inferior. Segons el tractament vagi avançant, l’especialista anirà fent les correccions necessàries a la fèrula per aconseguir els resultats plantejats.