maloclusion dental

La maloclusió dental afecta la postura i l’equilibri

La maloclusió és l’alineació anormal a les dents. Algunes vegades, es desalineen de manera natural. Però en general, sol produir-se pels mals hàbits a la infància, com la succió del polze. Un altre factor que contribueix a la deformació és quan la mandíbula és petita en comparació amb la mida que han obtingut les dents. En èpoques anteriors, la gent prestava poca o cap atenció a aquest assumpte. Però ara la societat està més conscienciada en aquest tema. Es coneix que la maloclusió té greus conseqüències. Per exemple, quan les dents no estan ben col·locades a les seves posicions originals, la persona pateix dels problemes següents:
  • L’engranatge per obrir i tancar la boca no és apropiat.
  • No gaudeix d’un somriure harmònic.
  • Provoca dolors cervicals, esquena i musculars.
  • Pèrdua de control de la postura.
  • Fatiga.
  • Afecta el sentit de lequilibri.

Per què la maloclusió afecta la posició i l’equilibri?

Les investigacions revelen que els mals efectes són provocats des de la mandíbula. Exactament des del nervi trigemin i al nucli vestibular. Per què? El nervi trigemin és l’encarregat de la masticació, i aquest transmet estímul als músculs que obren i tanquen la boca, la parla i la respiració. D’altra banda, el nucli vestibular té com a funció “mantenir l’estabilitat visual, el control i l’equilibri”. Quan aquests nervis no funcionen correctament, es veu afectat tot el nostre sistema pel que fa a l’equilibri, la bona posició i l’estabilitat visual.

Com solucionar la maloclusió dental

L’ortodòncia interceptiva és el tractament per solucionar la maloclusió dental. Aquest tipus d’ortodòncia només s’utilitza en nens per corregir el desenvolupament de les dents. Tant el creixement com els ossos de la mandíbula. Per tal d’eliminar la maloclusió a primerenca edat abans que sigui molt tard. En cas de corregir un adult, l’única solució definitiva és la cirurgia ortognàtica o maxil·lofacial. I de vegades, cal combinar aquesta operació amb extraccions dentàries o redueixen l’amplada de les dents per guanyar espai. En conclusió, totes les conseqüències abans esmentades, són provocades per una mala posició a les dents, això és el que afirmen els experts. Molts pacients acudeixen al dentista perquè els preocupa l´estètica. No obstant això, el que és primordial en aquest assumpte ha de ser “gaudir de bona salut física”, això és el que ha d’estar per sobre de tot.